SWT

Sinds 2012 spreken we niet langer van brugpensioen maar van SWT (stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag).
Hierbij geven we een beknopt overzicht van de systemen waarop een beroep gedaan kan worden:
Welk stelsel?
Voorwaarden vanaf 2017
Voorwaarden vanaf 2018
Algemeen stelsel (CAO 17)
Leeftijd: 62 jaar
Beroepsverleden:
§mannen: 40 jaar
§vrouwen: 33 jaar
Leeftijd: 62 jaar
Beroepsverleden:
§mannen: 40 jaar
§vrouwen: 34 jaar
Stelsel vanaf 60 jaar
Leeftijd: 60 jaar
Beroepsverleden:
§mannen: 40 jaar
§vrouwen: 33 jaar
/
Stelsel vanaf 58 jaar met 40 jaar beroepsverleden
Leeftijd: 58 jaar
Beroepsverleden: 40 jaar
Leeftijd: 59 jaar
Beroepsverleden: 40 jaar
Stelsel vanaf 58 jaar in een zwaar beroep
 
Leeftijd: 58 jaar
Beroepsverleden: 35 jaar
Leeftijd: 59 jaar
Beroepsverleden: 35 jaar
Stelsel vanaf 58 jaar met medische redenen
Leeftijd: 58 jaar
Beroepsverleden: 35 jaar
Leeftijd: 58 jaar
Beroepsverleden: 35 jaar
Stelsel vanaf 58 jaar met 33 jaar beroepsverleden:
§ ofwel 20 jaar nachtarbeid
§ ofwel zwaar beroep
Leeftijd: 58 jaar
Beroepsverleden: 33 jaar
Leeftijd: 59 jaar
Beroepsverleden: 33 jaar

Berekeningsbasis SWT
Om het nettoreferteloon te bepalen, wordt de Sociale Zekerheidsbijdrage berekend op 100 % (in plaats van 108 %) van het (begrensd) bruto maandloon.
Wedertewerkstelling
Bij wedertewerkstelling wordt de aanvullende vergoeding verder uitbetaald. In dit geval doe je er goed aan je ACV-dienstencentrum, en je oud-werkgever die je aanvullende vergoeding betaalt, te melden dat het wel degelijk om een wedertewerkstelling bij een andere werkgever gaat!
OPGELET
Wanneer de mogelijkheid om met SWT te gaan ter sprake komt, is het raadzaam na te gaan of voldaan is aan de loopbaanvereiste. De werkgevers hebben zich ertoe verbonden om hieromtrent degelijke informatie te verschaffen.
OPGELET
Met vragen over beschikbaarheid kan je terecht bij de secretariaten van ACV-CSC METEA.