Tijdkrediet

  • Het recht op tijdskrediet kan zowel via een 1/5de vermindering, een halftijdse tewerkstelling als een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst opgenomen worden en dit gedurende 36 maanden.
  • Vermindering van de prestaties met 1/5de voor werknemers van minstens 50 jaar met 28 jaar loopbaan (landingsbaan): voor deze vermindering is het sinds 1 januari 2015 niet meer mogelijk om uitkeringen van de RVA te ontvangen.
  • Voor 2015 en 2016 blijft de leeftijd van de landingsbanen voor zij met een lange loopbaan of met een zwaar beroep behouden op 55 jaar. Indien de vermindering opgenomen wordt in een 1/5de vermindering van prestaties, is het mogelijk om uitkeringen van de RVA te ontvangen. Een kader voor een vermindering tot halftijdse prestaties wordt uitgewerkt tegen 1 december 2015.
  • Voldoet men niet aan de voorwaarde van een lange loopbaan of een zwaar beroep, dan is er pas recht op deze uitkeringen vanaf de leeftijd van 60 jaar.
  • De Vlaamse premies blijven van toepassing.
Ingeval van overgang van een deeltijdse loopbaanonderbreking of van een vermindering van de arbeidsprestaties naar SWT wordt de aanvullende vergoeding berekend alsof de werknemer zijn prestaties niet had verminderd.