Actualiteiten in de sector textiel en breigoed

Op 19 april 2017 ging de eerste informele onderhandelingsronde door van de sector textiel arbeiders. Tijdens deze informele bijeenkomst werd vooral veel gediscussieerd over tal van punten uit de eisenbundel van zowel de werknemers als werkgevers. Uiteindelijk werd geen vooruitgang geboekt…
MRT 27

Textiel

Fedustria heeft haar eisenbundel arbeiders en bedienden voorgesteld en ook gereageerd op de eisenbundel arbeiders en bedienden van de vakbonden. Op die manier hebben we zicht op de discussiepunten bij de komende onderhandelingen. 
Op onze vraag of de werkgevers de cao's SWT, tijdskrediet en landingsbanen willen verlengen tot 30.06.2017 hebben ze enkele tegeneisen gesteld: 
  • verlening van de inspanningen voor risicogroepen
  • verlenging van het werkplekleren tot 31.08.2019 binnen het kader van educatief verlof
  • verlening van de vrijstelling van de startbanen (periode 2018-2019) 
Met deze eisen zijn we akkoord gegaan. Zodoende worden de cao's SWT, tijdkrediet en landingsbanen verlengd tot 30 juni 2017. 
Op de vraag om ook het sectoraal beleid te verlengen rond werkbaar werk voor 2 jaar, hebben we geweigerd omdat we een fundamentele discussie willen tijdens de onderhandelingen. 
De volgende onderhandelingsronde is voorzien op 19 april 2017 om 15u voor de arbeiders, daarna aansluitend voor de bedienden.
MRT 13

Textiel - Arbeiders

De onderhandelingen voor een nieuw sectoraal akkoord 2017 – 2018 zijn gestart.
Op maandag 13 maart 2017 hebben we onze gezamenlijke eisenbundel neergelegd en toegelicht op het paritair comité Textiel.
Op 27 maart 2017 zullen de werkgevers hun eisenbundel toelichten en reageren op de eisenbundel van de vakbonden.