Tijdelijke werkloosheid Textiel en breigoed

Werknemers hebben recht op een aanvullende vergoeding in geval van economische werkloosheid.
Vanaf 1 juli 2015 wordt de opleg tijdelijke werkloosheid economische redenen die betaald wordt door de werkgever opgetrokken van € 2 naar € 2,60 per dag (5-dagenweek). Dit voor onbepaalde duur.
Dagen economische werkloosheid    Bedrag per dagWie betaalt
1 - 6 dagen (regime 5-dagenweek)€ 2,60werkgever
7 - 86 dagen (regime 6-dagenweek)
€ 3,29
Waarborg- en Sociaal Fonds
7 - 86 dagen (regime 5-dagenweek)€ 2,60werkgever
87 en meer dagen (regime 5-dagenweek)€ 2,60werkgever
Van het bedrag van € 3,29 wordt 26,75 % bedrijfsvoorheffing afgehouden. De betaling door het Fonds gebeurt samen met de betaling van de syndicale premie, tussen 25 en 31 december. De betaling door de werkgever gebeurt bij de maandelijkse loonafrekening. Het maximaal bedrag, syndicale premie inbegrepen, bedraagt: € 135 + [(€ 3,29 x 80 dagen) – 26,75 %] = € 327,79.
De bedienden krijgen een opleg van € 9,59 per dag tijdelijke werkloosheid. De betaling gebeurt maandelijks door de werkgever.