Volledige werkloosheid Textiel en breigoed

Werknemers hebben recht op een aanvullende vergoeding in geval van volledige werkloosheid.
ARBEIDERS EN BEDIENDEN
Werknemers die vanaf 1 juli 2015 volledig werkloos worden, krijgen geen sociale begeleiding meer. De lopende dossiers van de werknemers ontslagen voor 1 juli 2015 blijven lopen tot uitputting van het krediet.