Ziekte en gewoon ongeval Textiel en breigoed

De invaliden en langdurig zieken die sinds 1 juli 2015 ontslagen werden, krijgen geen sociale begeleiding meer. De lopende dossiers van de werknemers ontslagen vóór 1 juli 2015 blijven lopen tot uitputting van het krediet.