Aanvullende vakantievergoeding Textiel en breigoed

Werknemers hebben recht op een aanvullende vakantievergoeding (ook wel eindejaarspremie genoemd).
Arbeiders die tussen 1 april van het voorbije jaar en 31 maart van het huidige jaar (referteperiode) gewerkt hebben in de sector, ontvangen een eindejaarspremie van 9,2 % op het verdiende brutoloon (aan 100 %) in de aangehaalde referteperiode. De premie wordt betaald door het Waarborgfonds in de tweede helft van december.
De bedienden ontvangen met het loon van de maand december een eindejaarspremie.