Aanvullende vakantievergoeding Textiel en breigoed

Werknemers hebben recht op een aanvullende vakantievergoeding (ook wel eindejaarspremie genoemd).
Arbeiders die tussen 1 april van het voorbije jaar en 31 maart van het huidige jaar (referteperiode) gewerkt hebben in de sector, ontvangen een eindejaarspremie van 9,2 % op het verdiende brutoloon (aan 100 %) in de aangehaalde referteperiode. De premie wordt betaald door het Waarborgfonds in de tweede helft van december.
De bedienden ontvangen met het loon van de maand december een eindejaarspremie. Voorwaarde is dat zij ten minste 6 maanden anciënniteit in de onderneming hebben. Het bedrag van deze eindejaarspremie schommelt in functie van de anciënniteit in de onderneming. De eindejaarspremie wordt pro rata toegekend in geval van beëindiging in onderling akkoord zoals bij ontslag door de werknemer.