Loon Textiel en breigoed

Het principe van de automatische koppeling van de lonen aan de index blijft behouden. De indexberekening gebeurt per kwartaal. Wanneer de spilindex overschreden wordt, verhogen de lonen met 2 %. Binnen de textielsector worden de lonen op 1 juli 2017 en hoogstwaarschijnlijk in de tweede helft van 2018 geïndexeerd, telkens met 2 %.
Hieronder vind je het huidig loonbarema en de barema’s van de laatste jaren terug: