Sociale overleg Textiel en breigoed

In ondernemingen vanaf 50 werknemers is een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) verplicht en vanaf 100 werknemers moet een ondernemingsraad (OR) worden geïnstalleerd. Hierdoor worden de werknemers meer betrokken bij het beleid van de werkgever en wordt deze laatste aan welbepaalde regels gebonden.
Voor de berekening van deze aantallen worden de huisarbeiders en de bijkomende uitzendkrachten meegeteld. Uitzendkrachten die een arbeider vervangen waarvan de arbeidsovereenkomst geschorst is, tellen niet mee.
De drempel voor het instellen van een syndicale afvaardiging blijft op 30 arbeiders.
De drempel voor het instellen van een syndicale afvaardiging blijft op 35 bedienden.