Anciënniteit Textiel en breigoed

Werknemers die 20 jaar ononderbroken in dienst zijn van de zelfde textielwerkgever hebben recht op 1 dag anciënniteitsverlof per kalenderjaar. 
Na 25 jaar ononderbroken dienst in de onderneming worden dit 2 dagen anciënniteitsverlof. 
Het loon voor deze anciënniteitsdagen is ten laste van de werkgever.
De periodes van tewerkstelling als uitzendkracht bij een gebruiker, gepresteerd vanaf 1 januari 2017 en voorafgaand aan een contract van onbepaalde duur, tellen mee voor het opbouwen van de anciënniteit. Arbeiders die afgedankt worden ingevolge herstructurering, sluiting of faillissement behouden hun anciënniteit, voor zover zij binnen de 6 maanden terug in dienst treden bij een textielwerkgever.
Deze regeling geldt ook voor de gebaremiseerde bedienden. De periodes van tewerkstelling als uitzendkracht bij een gebruiker gepresteerd vanaf 1 januari 2017 en voorafgaand aan een contract van onbepaalde duur, tellen mee voor het opbouwen van de anciënniteit. De tewerkstelling als uitzendkracht bij een gebruiker geldt eveneens voor de toepassing van de bestaande regeling met betrekking tot de overdracht van de anciënniteit in gevolge ontslag na faling, sluiting, herstructurering of meervoudig ontslag om economische redenen.