Anciënniteit Textiel en breigoed

Werknemers die 20 jaar ononderbroken in dienst zijn van de zelfde textielwerkgever hebben recht op 1 dag anciënniteitsverlof per kalenderjaar. 
Na 25 jaar ononderbroken dienst in de onderneming worden dit 2 dagen anciënniteitsverlof. 
Werknemers die afgedankt worden ingevolge herstructurering, sluiting of faillissement behouden hun anciënniteit, voor zover zij binnen de 6 maanden terug in dienst treden bij een textielwerkgever. 
Het loon voor deze anciënniteitsdagen is ten laste van de werkgever.