SWT

Het stuk werkloosheid wordt door de RVA betaald. De aanvullende vergoeding wordt volledig ten laste genomen door het Fonds.
Binnen de sector worden deze verschillende stelsels verlengd tot 31 december 2016:
  • SWT vanaf 62 jaar (algemeen stelsel cao 17);
  • SWT vanaf 58 jaar – 35 loopbaan, zware beroepen;
  • SWT vanaf 58 jaar – 33 jaar beroepsverleden, 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep;
  • SWT vanaf 56 jaar na 40 beroepsverleden (tot eind 2015);
  • SWT vanaf 58 jaar na 40 jaar beroepsverleden (vanaf 2016)
  • SWT vanaf 58 jaar na 35 jaar loopbaan voor mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen.
Binnen de sector werd het stelsel SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan mannen, 31 voor de vrouwen (2015); 40/32 jaar (2016) en 40/33 jaar (2017) verlengd tot 31 december 2017.