SWT

Het stuk werkloosheid wordt door de RVA betaald. De aanvullende vergoeding wordt volledig ten laste genomen door het Fonds.
Binnen de sector worden deze verschillende stelsels verlengd tot 31 december 2018:
  • SWT vanaf 62 jaar (algemeen stelsel cao 17).
  • Zwaar beroep - 35 jaar loopbaan 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018).
  • Zwaar beroep of 20 jaar nachtarbeid met 33 jaar loopbaan 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018).
  • Stelsel 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018) met 40 jaar beroepsverleden.
  • Stelsel 58 jaar na 35 jaar loopbaan voor mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen.
Binnen de sector loopt het stelsel SWT 60 jaar - 40 jaar beroepsverleden mannen / 33 jaar beroepsverleden vrouwen tot 31 december 2017.