Arbeidstijd en flexibiliteit

De zogenaamde ‘Wet Peeters’ heeft met ingang vanaf 1 februari 2017 een aantal zaken rond flexibiliteit versoepeld ten nadele van de werknemers. 
Het systeem van de vrijwillige overuren werd ingevoerd. Op basis van een schriftelijk akkoord tussen werkgever en werknemer kan een werknemer tot 100 overuren op jaarbasis presteren.
Tenslotte werd de interne grens op 143 uren gebracht. Het doel van die interne grens is vermijden dat een werknemer te veel overuren zou presteren. Eens de interne grens wordt bereikt, kan de werknemer de normale wekelijkse arbeidsduur niet meer overschrijden zonder dat die overuren eerst worden afgebouwd, hetzij via inhaalrust of via uitbetaling.
Voor meer informatie rond arbeidsduur en flexibiliteit kan je terecht bij jouw ACV-CSC METEA-afgevaardigde of in het ACV-dienstencentrum bij jou in de buurt.

Arbeiders

De arbeider krijgt vanaf heden de keuze om zijn overuren te laten uitbetalen in cash of te recupereren. De referteperiode voor het recupereren van de overuren wordt op 1 jaar gebracht. Tot nu was dit 1 kwartaal. Het aantal overuren per kalenderjaar – gepresteerd in het kader van een buitengewone vermeerdering van het werk of ingevolge een onvoorziene noodzakelijkheid – wordt uitgebreid van 91 uren naar 143 uren.
SUPPLEMENTAIRE VAKANTIEDAGEN
De wekelijkse arbeidsduur in de textielsector bedraagt 37 u. 20 min. Inhaalrustdagen vangen de vermindering van 40 u. naar 38 u. per week op. De vermindering van 38 u. naar 37 u. 20 min. wordt gecompenseerd door 4 supplementaire vakantiedagen.
Elke arbeider die 33 dagen of meer gepresteerd heeft in het voorafgaande jaar (vijfdagenweek), heeft recht op 1 tot 4 supplementaire vakantiedagen in het lopende jaar.
 
Arbeidsdagen in het voorafgaande jaar
(vijfdagenweek)
vakantiedagen in het lopende jaar
228 dagen en meer4
163 tot 227 dagen3
98 tot 162 dagen2
33 tot 97 dagen1
minder dan 33 dagen0
Deze dagen worden betaald door de vakantiekas Vacantex in de eerste week van september van het lopende jaar en bedragen 2 % van het brutoloon (100 %) van het voorafgaande jaar.

Bedienden

De arbeidstijd is vastgesteld op gemiddeld 37 u. 20 min. per week. De modaliteiten van deze arbeidsduurvermindering worden geregeld op het vlak van de onderneming, mits overleg in de ondernemingsraad. Als er geen ondernemingsraad is, gebeurt het overleg volgens de gebruikelijke overlegprocedure op vlak van het bedrijf.