Tijdkrediet

  • Invoering van een regeling tijdkrediet (voltijds en halftijds) met motief gedurende 36 maanden (opleiding) en 51 maanden (zorg voor een kind, palliatief verlof, bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid) mits akkoord van de werkgever.
  • Maximaal 5 % van het personeel kan gelijktijdig tijdkrediet opnemen. Maar op initiatief of mits akkoord van de werkgever – na een gemotiveerde vraag van de werknemers of hun vertegenwoordigers – kan van de 5 %-drempel afgeweken worden.
  • De 5 %-drempel wordt verhoogd met 2 eenheden per schijf van 10 werknemers boven de 50 jaar in de onderneming.
  • De toepassing van tijdkrediet wordt voor de overbruggingsploegen toegestaan mits het gaat om een volledige schorsing van de arbeidsprestaties.
  • Voor ploegenarbeiders wordt het recht op 1/5e loopbaanvermindering toegekend op basis van 1 dag per week (geen halve dagen!).
  • De cao Vlaamse aanmoedigingspremie wordt verlengd tot en met 31 december 2018.