Tijdkrediet

  • Maximaal 5 % van het personeel kan gelijktijdig tijdkrediet opnemen. Maar op initiatief of mits akkoord van de werkgever, na gemotiveerde vraag van de werknemers of hun vertegenwoordigers, kan van de 5 % drempel afgeweken worden.
  • De 5 % drempel wordt verhoogd met 2 eenheden per schijf van 10 werknemers boven de 50 jaar in de onderneming.
  • Een akkoord over de invoering van het voltijds en halftijds tijdkrediet met motief gedurende 36 maanden mits akkoord door de werkgever.
  • De toepassing van tijdkrediet wordt voor de overbruggingsploegen toegestaan mits het gaat om een volledige schorsing van de arbeidsprestaties.
  • Voor ploegenarbeiders wordt het recht op 1/5 loopbaanvermindering toegekend op basis van 1 dag per week (geen halve dagen!).
  • De cao Vlaamse aanmoedigingspremie wordt verlengd.