Werkbaar werk Textiel en breigoed

Aan de opleidingscentra wordt gevraagd om concrete acties uit te werken rond dienstverlenende, ondersteunende begeleiding voor ondernemingen en werknemers in het kader van werkbaar werk. Hiervoor worden middelen voorzien.