Vorming en opleiding Textiel en breigoed

In de textielsector hebben we altijd veel aandacht besteed aan vorming en opleiding. De organisatie van het aanbod berust bij de sectorale opleidingsinstellingen Cobot, Cobot bedienden en Cefret. De sectorale opleidingsinspanningen worden verder gezet met bijzondere aandacht voor de risicogroepen.
Het werkplekleren voor arbeiders, in het kader van het betaald educatief verlof, werd verlengd tot 31 augustus 2017.