Vorming en opleiding Textiel en breigoed

In de textielsector hebben we altijd veel aandacht besteed aan vorming en opleiding. De organisatie van het aanbod berust bij de sectorale opleidingsinstellingen Cobot en Cefret. De sectorale opleidingsinspanningen worden voortgezet met aandacht voor het groeipad voorzien door de wet van 5 maart 2017 en met bijzondere aandacht voor de risicogroepen. Het werkplekleren, in het kader van het betaald educatief verlof, wordt verlengd tot 31 augustus 2019.