Actualiteiten in de sector

Op 6 juni 2017 bereikten de onderhandelaars in de sector textielrecuperatie een ontwerpakkoord. Klik hier voor het pamflet in pdf-formaat. 
 • 1. KOOPKRACHT
  Verhoging van de baremieke en effectieve lonen met 1,1 % vanaf 1 september 2017. 
 • 2. FBZ
  Verhoging van de toeslag bij tijdelijke werkloosheid betaald door het Sociaal Fonds met:
  - € 0,5/dag tot € 4,5/dag vanaf 1 januari 2017
  - € 0,5/dag tot € 5,0/dag vanaf 1 januari 2018
  De Syndicale premie betaald door het Sociaal Fonds wordt verhoogd van:
  - € 135 naar € 140 vanaf de referteperiode 2017 met uitbetaling in 2018
  - € 140 naar € 145 vanaf de referteperiode 2018 met uitbetaling in 2019 
 • 3. FIETSVERGOEDING
  De fietsvergoeding wordt opgetrokken van € 1,10/dag naar € 1,20/dag vanaf 1 september 2017. 
 • 4. TIJDKREDIET
  Invoering regeling tijdkrediet (voltijds) met motief gedurende 36m (opleiding) en 51m (zorg) vanaf 1 september 2017
  De drempel van 5 % wordt opgetrokken naar 10 % vanaf 1 september 2017
  Verlenging van de Vlaamse aanmoedigingspremies tot 31 december 2018 
 • 5. SWT
  Maximale verlengingen van SWT tot 31 december 2018. 
 • 6. LANDINGSBANEN
  Verlenging tot 31 december 2018 van de halftijdse of 1/5e loopbaanvermindering vanaf de leeftijd van 55 jaar in het kader van een landingsbaan na 35 jaar loopbaan of in een zwaar beroep. 
 • 7. ANCIENNITEITSVERLOF
  Een derde dag anciënniteitsverlof wordt toegekend vanaf 25 jaar anciënniteit vanaf 1 januari 2018 en wordt betaald door het Sociaal Fonds. 
 • 8. Verlenging van alle akkoorden van bepaalde duur
MEI 16

Textielrecuperatie

Tijdens de tweede onderhandelingsronde van de sector textielrecuperatie hebben we vooruitgang geboekt.
Tegen de volgende ronde, die gepland is op 6 juni 2017, gaan we verder onderhandelen rond onder meer koopkracht.
Ondertussen zijn de werkgevers akkoord om de cao’s rond SWT en landingsbanen te verlengen.
APR 6

Textielrecuperatie

Op donderdag 6 april 2017 zijn de onderhandelingen van start gegaan in de sector Textielrecuperatie. De werkgevers hebben vooral verduidelijkingen gevraagd bij de gezamenlijke eisenbundel van de vakbonden. De werkgevers gaan deze verduidelijkingen opnieuw voorleggen aan hun achterban. Ze hebben al wel aangegeven dat ze bereid zijn om de SWT (brugpensioen)-regelingen te verlengen. We nemen nu de tijd om tegen de volgende onderhandelingsronde een aantal zaken te becijferen, uit te werken en af te toetsen. Op maandag 24 april 2017 zetten we de onderhandelingen verder.
MRT 7

Textielrecuperatie

De onderhandelingen voor een nieuw sectoraal akkoord 2017 – 2018 zijn gestart. 
Op 7 maart hebben we onze gezamenlijke eisenbundel neergelegd en toegelicht op het paritair comité van de textielrecuperatie. 
De werkgevers hebben een aantal informatieve vragen gesteld. De volgende onderhandeling is gepland op 6 april 2017.