Brugpensioen Textielrecuperatie

Het Sociaal Fonds betaalt volledig de aanvullende vergoeding bij SWT (stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag). Voorwaarde is wel dat de betrokken arbeider 3 jaar anciënniteit kan voorleggen in de sector vóór zijn SWT ingaat.
Indien een arbeider in het kader van het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag zijn rechten hieromtrent bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening heeft vastgeklikt, wordt ook de uitbetaling van de aanvullende vergoeding in dit kader bij het Sociaal Fonds vastgeklikt.