Volledige werkloosheid Textielrecuperatie

En arbeider die volledig werkloos is en:
  • ontslagen is omwille van economische redenen;
  • minimum 20 jaar anciënniteit in de sector heeft, waarvan 10 jaar bij de laatste werkgever.
ontvangt van het Sociaal Fonds een aanvullende vergoeding van € 49,58 per maand gedurende maximum 6 maanden.
Vanaf 1 juli 2015 worden enkel nog in volgende gevallen aanvullende vergoedingen in geval van volledige werkloosheid betaald:
  • arbeiders die reeds aanvullende vergoedingen bij volledige werkloosheid ontvangen op 30 juni 2015 en hun saldo nog kunnen uitputten;
  • ontslagen na 1 januari 2014 als gevolg van een collectief ontslag met sociaal plan uiterlijk op 31 december 2013.

Oudere werklozen

Een arbeider van 54 jaar of ouder die ontslagen wordt en die een loopbaan van minimum 40 jaar kan voorleggen, heeft recht op een aanvullende vergoeding van € 74,37 per maand en dit tot aan de pensioenleeftijd.
Vanaf 1 juli 2015 worden enkel nog in volgende gevallen aanvullende vergoedingen in geval van volledige werkloosheid als oudere werkloze betaald:
  • arbeiders die reeds aanvullende vergoedingen bij volledige werkloosheid ontvangen op 30 juni 2015 en hun saldo nog kunnen uitputten;
  • ontslagen na 1 januari 2014 als gevolg van een collectief ontslag met sociaal plan uiterlijk op 31 december 2013.