Uitzendarbeid Textielrecuperatie

Uitzendcontracten (omwille van tijdelijke vermeerdering van het werk) moeten na een periode van 6 maanden verplicht worden omgezet in een contract van onbepaalde duur.
Arbeiders nemen hun anciënniteit na één of meerdere uitzendcontracten mee als zij worden aangeworven met een contract van onbepaalde duur.