Loon Textielrecuperatie

Het principe van de automatische koppeling van de lonen aan de index blijft behouden.
De indexberekening gebeurt per kwartaal. Wanneer de spilindex overschreden wordt, verhogen de lonen met 2 %. Binnen de sector textielrecuperatie werden de lonen op 1 mei 2017 geïndexeerd met 2 % en hoogstwaarschijnlijk zal dit ook het geval zijn in de loop van 2018.
Hieronder vind je het huidig loonbarema en de barema’s van de laatste jaren terug: