Maaltijdcheque Textielrecuperatie

Sedert 1 januari 2008 bestaat een sectorale regeling rond maaltijdcheques, waardoor alle arbeiders uit de sector recht hebben op maaltijdcheques.
Op 1 januari 2012 steeg deze maaltijdcheque naar € 4,30 met een werkgeversaandeel van € 3,21 (= een verhoging van € 0,90) en een eigen bijdrage voor de arbeider van € 1,09. Deze eigen bijdrage wordt afgehouden van het loon. In die ondernemingen waar op 1 januari 2012 al een systeem van maaltijdcheques bestond, is het mogelijk dat door deze verhoging in bepaalde ondernemingen de maaltijdcheques boven € 7,00 uitkwamen, wat het wettelijke maximum was. In deze ondernemingen moest het resterend bedrag worden omgezet in een gelijkwaardig voordeel en dit via een cao op ondernemingsvlak.
Vanaf 1 januari 2016 stijgt het bedrag van de maaltijdcheque naar € 5,30 met een werkgeversaandeel van € 4,21 ( = verhoging van € 1) en een eigen bijdrage voor de arbeider van € 1,09.
Het wettelijk maximumbedrag van de maaltijdcheque bedraagt € 8. In de bedrijven waar men boven het maximumbedrag uitkomt, dient het resterend gedeelte omgezet te worden in een gelijkwaardig netto voordeel.
Voor meer informatie kan je terecht in het secretariaat van ACV-CSC METEA in jouw buurt of via ons contactformulier.