Vervoerkosten Textielrecuperatie

Openbaar vervoer

Wanneer de arbeider naar het werk gaat met het openbaar vervoer, heeft hij recht op een terugbetaling van 100 % van de kosten.

Privévervoer

Wanneer de arbeider met privévervoer naar het werk gaat, heeft hij recht op een volledige terugbetaling van de kosten (vanaf 5 km).
De werknemer die met de fiets naar het werk gaat, ontvangt daarnaast een vergoeding van 1,20 euro per gepresteerde dag (vanaf de eerste kilometer).
Een overzicht van de vervoerkosten in de sector textielrecuperatie kan ook hier geraadpleegd worden.