Sociaal overleg Textielrecuperatie

Syndicale delegatie

De drempel voor het installeren van een vakbondsafvaardiging blijft behouden op 20 arbeiders.

Comité voor preventie en bescherming op het werk 

In ondernemingen vanaf 50 werknemers is een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) verplicht.

Ondernemingsraad

Vanaf 100 werknemers moet een ondernemingsraad (OR) worden geïnstalleerd. 
Hierdoor worden de werknemers meer betrokken bij het beleid van de werkgever en wordt deze laatste aan welbepaalde regels gebonden.