Anciënniteit Textielrecuperatie

Arbeiders met een anciënniteit van 15 jaar in dezelfde onderneming hebben recht op één dag bezoldigde afwezigheid in de loop van elk kalenderjaar. Arbeiders met een anciënniteit van 20 jaar in dezelfde onderneming hebben recht op twee dagen bezoldigde afwezigheid. Een derde dag anciënniteitsverlof wordt toegekend vanaf 25 jaar anciënniteit en dit vanaf 1 januari 2018. Deze anciënniteitsdagen worden betaald door het Sociaal Fonds.