Anciënniteit Textielrecuperatie

  • Arbeiders met een anciënniteit van 15 jaar in dezelfde onderneming hebben recht op één dag bezoldigde afwezigheid in de loop van elk kalenderjaar. 
  • Arbeiders met een anciënniteit van 20 jaar in dezelfde onderneming hebben recht op twee dagen bezoldigde afwezigheid.