Tijdkrediet Textielrecuperatie

  • Invoering van een regeling tijdkrediet (voltijds) met motief gedurende 36 maanden (opleiding) en 51 maanden (zorg) vanaf 1 september 2017.
  • De drempel waarbij personeel gelijktijdig tijdkrediet kan opnemen, wordt van 5 % naar 10 % opgetrokken vanaf 1 september 2017.
  • Landingsbaan vanaf 50 jaar. Vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5e voor arbeiders van minstens 50 jaar met 28 jaar beroepsloopbaan waarvan ten minste 5 jaar in de sector. Voor deze vermindering is het sedert 1 januari 2015 niet meer mogelijk om uitkeringen van de RVA te ontvangen.
  • Voor 2017-2018 blijft de leeftijd van de landingsbaan voor zij met een lange loopbaan of met een zwaar beroep behouden op 55 jaar. Het is dan ook mogelijk om uitkeringen van de RVA te ontvangen. Voldoet men niet aan de voorwaarde van een lange loopbaan (= 35 jaar dienst) of zwaar beroep (wisselende ploegen), dan is er pas recht op deze uitkeringen vanaf de leeftijd van 60 jaar.
  • De Vlaamse aanmoedigingspremies blijven van toepassing tot 31 december 2018.