Klein verlet Textielrecuperatie

In de sector textielrecuperatie zijn volgende verbeteringen aangebracht tegenover de wettelijke regeling klein verlet:
  • bij overlijden van de partner, van een kind van de arbeider of een kind van de partner van de arbeider, heeft de arbeider recht op 5 dagen betaalde afwezigheid;
  • bij het sluiten van een samenlevingscontract, heeft de arbeider recht op 3 dagen betaalde afwezigheid;
  • bij hospitalisatie van de echtgeno(o)t(e) of van het kind van de arbeider, heeft de arbeider recht op 1 dag klein verlet die in de periode van de hospitalisatie valt.