Meervoudig ontslag

Wanneer de werkgever wil overgaan tot ontslag om economische of technische redenen, moet hij de wettelijke meldings- en overlegprocedures respecteren.
In ondernemingen zonder een OR, een CPBW of een vakbondsafvaardiging moet de werkgever die wenst over te gaan tot ontslag, voorafgaandelijk een aantal gegevens verstrekken aan de regionale vakbondsvertegenwoordigers, met betrekking tot dat ontslag. Daarna moet hij overleg plegen met de vakbonden en pas dan kan er worden overgegaan tot ontslag.