Deeltijdse arbeid

In gemeenschappelijk akkoord met de werkgever kan de voltijdse arbeider overstappen naar deeltijdse arbeid. Ook de datum van overstap wordt in akkoord vastgelegd.
Bij organisatorische problemen kan de overstap naar deeltijdse arbeid tijdelijk worden uitgesteld.