Vorming en opleiding

De sociale partners engageren zich om in de looptijd van de cao een visie te ontwikkelen rond vorming en opleiding. Dit kan inhouden dat het opleidingsaanbod verruimd wordt door contacten te leggen met opleidingsinstellingen.