Actualiteiten in de sector

Deze avond, 17 mei 2017, hebben we een ontwerpakkoord bereikt in de sector textielverzorging.
Hierbij vind je de krachtlijnen. Deze zullen voorgelegd worden aan de sectorraad van de textielverzorging.
 • Tijdkrediet: maximale invulling op sectoraal niveau: verlenging van de cao’s voor 2017 en 2018.
 • SWT: verlenging van de cao’s van 2017 tot 31 december 2018.
 • Werkbaar werk: werkbaar werk wordt besproken in het TFTC.
 • Verhoging van de effectieve en baremieke lonen met 1,1 % op 1 oktober 2017.
 • Syndicale premie: verhoging van het bedrag als het plafond als fiscale grens stijgt (van 135 tot 145 euro).
 • Gezamenlijk vanuit de sector: discussie mobiliteit op bedrijfsvlak aanbevelen. Op maat van het bedrijf kunnen verbeteringen en mogelijkheden bekeken worden.
 • Eindejaarspremie: gelijkstellingen arbeidsongevallen en beroepsziekten.
 • Vorming en opleiding: beleid verder zetten.
 • Cao kwaliteit van het werk van 2007: herbekijken gedurende de cao periode.
 • Uitzendarbeidsperiodes voorafgaand aan een vast contract tellen mee voor het anciënniteitsverlof.
 • Landingsbanen: ok
 • Cao klein verlet: moderniseren aan de samenlevingsvormen.
 • Outplacement: werkgroep om tot oplossing te komen tegen 1 januari 2019.
 • Syndicale delegatie: bespreking van de nota gedurende de cao-periode.
 • Jongeren: geen degressiviteit van de jongerenlonen.
 • Sociaal fonds: er wordt gezocht naar evenwicht tussen de verschillende posten.
MEI 10

Textielverzorging

Na de 2de onderhandelingsronde in de sector textielverzorging blijven nog 2 knelpunten over: de koopkracht en de syndicale delegatie.
We hopen deze knopen te ontwarren tijdens de volgende ronde op 17 mei 2017.
APR 21

Textielverzorging

Tijdens de onderhandelingen voor een sectoraal akkoord in de textielverzorging hebben we tijdens de eerste onderhandelingsronde wederzijdse vragen beantwoord en verduidelijking gegeven rond bepaalde punten van de eisenbundels.
Elke organisatie gaat nu een aantal zaken aftoetsen bij de achterban.
Op 10 mei 2017 is de tweede onderhandelingsronde gepland.
MRT 10

Textielverzorging

De onderhandelingen voor een nieuw sectoraal akkoord 2017 – 2018 zijn gestart.
Op vrijdg 10 maart 2017 hebben we onze gezamenlijke eisenbundel neergelegd en toegelicht op het paritair comité van de textielverzorging.
De volgende onderhandelingsronde is gepland op 21 april 2017.