OUdere werklozen Textielverzorging

Aanvullende vergoeding ten voordele van oudere, ontslagen werknemers 

Deze maatregel houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2015. De lopende dossiers van de werknemers ontslagen voor 1 juli 2015 blijven lopen tot uitputting van het krediet.