Opzegtermijn textielverzorging

Opzegtermijnen van toepassing vóór 1 januari 2014

Voor werknemers die vóór 1 januari 2014 in dienst traden, worden hun verworven rechten “vastgeklikt” op basis van hun anciënniteit binnen de onderneming op 31 december 2013 op basis van de sectorale bepalingen die op dat moment toegepast werden. 
Opzeg

Anciënniteit op 31 december 2013
Arbeidsovereenkomsten vóór 1 januari 2012Arbeidsovereenkomsten nà 1 januari 2012
WG
WNWGWN
Minder dan 6 maanden
28 d14 d28 d14 d
6 maand tot 5 jaar
35 d14 d40 d14 d
5 tot 10 jaar42 d14 d48 d14 d
10 tot 15 jaar56 d14 d64 d14 d
15 tot 20 jaar84 d14 d97 d14 d
+ 20 jaar112 d28 d129 d28 d
d = kalenderdagen - WN = werknemer - WG = werkgever

Opzeg voor SWT

Anciënniteit op 31 december 2013
Arbeidsovereenkomsten vóór 1 januari 2012Arbeidsovereenkomsten nà 1 januari 2012
WG
WNWGWN
Minder dan 6 maanden
28 d
28 d
6 maand tot 20 jaar
28 d
32 d
+ 20 jaar56 d
64 d
d = kalenderdagen - WN = werknemer - WG = werkgever


Na 1 januari 2014...

Sinds 1 januari 2014 wordt voor de opzegtermijnen geen onderscheid meer gemaakt tussen arbeiders en bedienden. De opzegtermijn wordt bepaald op basis van het criterium anciënniteit binnen de onderneming. Voor degenen die al in dienst waren start men met anciënniteit 0 op 1 januari 2014. Wat niet wil zeggen dat de anciënniteit tot 31 december 2013 verloren gaat. Hun rechten werden immers “vastgeklikt” zoals hierboven vermeld.
Opmerking: de opzeg door de werknemer kan maximum 13 weken bedragen.
Download hier de tabel met de nieuwe opzegtermijnen voor werknemers afgedankt vanaf 1 januari 2014.

Compensatieregeling

Tenslotte werd ook een compensatieregeling voorzien voor de arbeiders die reeds vóór 2014 in dienst waren en die na 1 januari 2014 ontslagen worden.
Je komt er meer over te weten via deze link.