Eindejaarspremie Textielverzorging

Voorwaarden

Voor de berekening van het bedrag van de eindejaarspremie wordt als referteperiode in aanmerking genomen: elke periode van 12 maanden die aanvangt op 1 december van het voorgaande kalenderjaar en eindigt op 30 november van het lopende kalenderjaar.
Voor ondernemingen tot 50 werknemers die niet aangesloten zijn bij de Federatie van Linnenverhuurders van België bedraagt het bedrag voor 2015 per werkelijk gepresteerd uur:
  • 1 december 2015 tot 31 december 2015: € 0,8661 per werkelijk gepresteerd uur;
  • 1 januari 2016 tot 30 november 2016: € 0,8664 per werkelijk gepresteerd uur.
Voor ondernemingen met meer dan 50 werknemers en alle ondernemingen aangesloten bij de Federatie van Linnenverhuurders van België bedraagt het bedrag voor 2015 per werkelijk gepresteerd uur:
  • 1 december 2015 tot 31 december 2015: € 0,9320 per werkelijk gepresteerd uur;
  • 1 januari 2016 tot 30 november 2016: € 0,9324 per werkelijk gepresteerd uur.
Deze bedragen zijn gekoppeld aan de index en worden aangepast op een vast tijdstip, namelijk op 1 januari van elk jaar.
Deze eindejaarspremie wordt toegekend aan de werknemers die op 30 november van dat jaar, nog verbonden zijn met de onderneming door een arbeidsovereenkomst.
In geval van:
  • ontslag door de werkgever (behalve om dringende redenen);
  • ontslag door de werknemer om dringende redenen;
  • verlaten van de onderneming wegens pensioen of SWT;
  • verlaten van de onderneming om medische redenen;
  • tewerkstelling met een contract van bepaalde duur.
heeft de werknemer ook recht op een eindejaarspremie. 
Het bedrag wordt in dit geval berekend op basis van het aantal effectief gepresteerde uren tijdens de referteperiode. De premie wordt betaald op het ogenblik dat de werknemer de onderneming verlaat.