Loon Textielverzorging

In de sector textielverzorging zijn alle lonen automatisch gekoppeld aan de index.
Dat betekent dat zowel de effectieve als de barema lonen (van de sector) jaarlijks op 1 januari geïndexeerd worden.
De lonen worden die dag telkens verhoogd "volgens de reële inflatie". Om de reële inflatie te bepalen, wordt het indexcijfer van de vorige maand vergeleken met het indexcijfer van dezelfde maand van het vorig jaar.
Loonsverhoging
De effectieve en baremieke lonen verhogen vanaf 1 oktober2017 met 1,1 %. De loondegressiviteit voor jongeren wordt niet heringevoerd voor de sector textielverzorging.
Hieronder vind je het huidig loonbarema en de barema’s van de laatste jaren terug: