Ploegwerk

Ploegwerk - wisselende ploegen

Het minimumuurloon, van werknemers die werken in opeenvolgende wisselende ploegen is 10 % hoger dan het basisuurloon. 
Het loon voor werknemers die wisselend zijn tewerkgesteld in een nachtploeg en in een andere ploeg, is voor de arbeidsuren tussen 22 uur en 6 uur 25 % hoger dan het basisuurloon. Het loon voor de overige arbeidsuren is 10 % hoger dan het basisuurloon.
De “dagploeg” is de ploeg waarvan de normale arbeidsdag ten vroegste om 6 uur begint en ten laatste om 20 uur eindigt.
De “nachtploeg” is de ploeg die ten vroegste om 22 uur begint en ten laatste om 6 uur eindigt.

Ploegwerk - vaste ploegen

Het loon voor werknemers die vast zijn tewerkgesteld in opeenvolgende ploegen is voor de uren gepresteerd tussen 20 uur en 22 uur 10 % hoger dan het basisuurloon. Voor de uren gepresteerd tussen 22 uur en 6 uur is het loon 25 % hoger dan het basisuurloon.

Andere specifieke arbeidstijden

Voor werknemers tewerkgesteld in specifieke arbeidstijden, anders dan hierboven vermeld, moet het loon, voor de uren gepresteerd tussen 20 uur en 6 uur, minstens 10 % hoger liggen dan het basisuurloon.