Anciënniteit Textielverzorging

Vanaf 1 januari 2016 wordt de vereiste anciënniteit verlaagd van 30 naar 25 jaar voor 2 anciënniteitsdagen en van 35 naar 30 voor 3 anciënniteitsdagen!
Elke werknemer heeft recht op anciënniteitverlof op basis van zijn anciënniteit in de sector:
  • 15 jaar anciënniteit in de sector: 1 dag extra verlof;
  • 25 jaar anciënniteit in de sector: 2 dagen extra verlof;
  • 30 jaar anciënniteit in de sector: 3 dagen extra verlof.
Deeltijdse werknemers hebben recht op anciënniteitdagen volgens het principe van de betaalde feestdagen. Bestaande systemen blijven minstens behouden.