Vorming en opleiding Textielverzorging

In de sector textielverzorging is opleiding en levenslang leren zeer belangrijk en werd door de sociale partners het engagement aangegaan om inzake opleiding en opleidingskansen extra inspanningen te leveren. Deze opleidingsinspanningen worden verder gezet in de schoot van het opleidingsfonds TFTC (Training For Textile Care). Alle opleidingsmogelijkheden zullen door TFTC worden aangeboden, verder bekend gemaakt worden en uitgebouwd worden.
TFTC ondersteunt enerzijds bedrijven bij de opmaak en realisatie van een bedrijfsopleidingsplan. Alle opleidingen die bijdragen tot het verhogen van de kwaliteit van de onderneming en de arbeiders, kunnen in deze opleidingsportefeuille worden opgenomen. Deze opleidingen moeten steeds gebeuren tijdens de werkuren en moeten plaatsvinden op de werkvloer, in een lokaal van de onderneming of op verplaatsing. Bij het opstellen van dit plan, wordt in samenwerking met TFTC de opleidingsnoden in kaart gebracht, het opleidingsplan wordt opgemaakt en nadien worden de opleidingen uitgevoerd en geëvalueerd. De financiële steun, gekoppeld aan deze opleidingsplannen, wordt slechts uitbetaald wanneer door de betrokken werknemers de gevolgde opleidingen positief geëvalueerd werden.
Arbeiders die op eigen initiatief, dus los van het bedrijf, opleiding willen volgen, kunnen bij TFTC terecht voor (loopbaan) begeleiding en financiële ondersteuning bij het volgen van de opleiding. Alle opleidingen die bijdragen tot het verbeteren van de kennis en competenties: talen, informatica, enz. (die niet leiden tot een zelfstandig beroep) kunnen in aanmerking komen.
Daarnaast biedt TFTC open opleidingen aan. Deze opleidingen zijn specifieke sectorgebonden opleidingen, opleidingen rond communicatie, arbeidsorganisatie, enz… Deze opleidingen gaan steeds door op vaste plaatsen en vaste data. Dit opleidingsaanbod wordt via een opleidingskalender bekend gemaakt.