Vlas

De informatie die je onder deze rubriek vindt, is van toepassing op alle ondernemingen die vallen onder de sector vlas (Paritair subcomité 120.02).
In deze publicatie vind je de krijtlijnen van de nieuwe sectorale cao's, aangevuld met wat algemene informatie over de sector.
De papieren versie kan je afhalen op je ACV-CSC METEA-secretariaat.