Actualiteiten in de sector

Tijdens de derde onderhandelingsronde van de sector kleding en confectie arbeiders en bedienden zijn we niet tot een ontwerp akkoord gekomen. Discussiepunt blijft de koopkracht en de ingangsdatum voor arbeiders en bedienden.
Op 2 juni 2017 zetten we de onderhandelingen verder.
APR 21

Kleding en confectie bedienden

Tijdens de tweede onderhandelingsronde kleding en confectie bedienden werd veel vooruitgang geboekt.
Discussiepunt is nog de koopkracht.
We gaan verder op vrijdag 19 mei 2017.
MRT 15

Confectie

De onderhandelingen voor een nieuw sectoraal akkoord 2017 – 2018 voor de sector Kleding en Confectie zijn gestart. 
Op dinsdag 14 maart 2017 hebben we onze gezamenlijke eisenbundel neergelegd en toegelicht op het paritair comité Kleding en Confectie Bedienden. 
Op 21 april 2017 starten de onderhandelingen.