Actualiteiten in de sector

We hebben op 2 juni 2017 een akkoord bereikt rond de 2 resterende knelpunten in de sector kleding en confectie arbeiders en bedienden: rond de invulling en de ingangsdatum met betrekking tot de koopkracht.
Hierbij de krachtlijnen als basis voor een ontwerpakkoord.
Vrijdag 9 juni 2017 leggen we dit voor op de sectorraad voor arbeiders en bedienden.
 • Pc 109: verhoging van de effectieve lonen met 1,1 % op 1 oktober 2017.
 • Pc 215: verhoging van de effectieve lonen van de gebaremiseerde bedienden met 1,1 % op 1 oktober 2017.
  Op ondernemingsvlak kan de 1,1 % op alternatieve wijze worden ingevuld mits akkoord op ondernemingsvlak vóór 30 september 2017.
 • Tijdkrediet: verlenging van de cao’s voor 2017 en 2018. Inschrijven in de verschillende mogelijkheden inzake tijdkrediet met motief.
 • Tijdkrediet: drempel optrekken in pc 215 tot 10 %.
 • Verlenging cao tewerkstellingsverbintenissen.
 • SWT: verlenging van de bestaande cao’s tot 31 december 2018. Ook sector cao SWT zwaar beroep en met 35 jaar beroepsverleden (59 jaar) wordt gesloten voor 2018.
 • Werkbaar werk: wordt besproken in IVOC.
 • Syndicale premie: verhoging van het bedrag voor zover de wetgeving het toelaat (van € 135 tot € 145).
 • Gezamenlijk vanuit de sector: discussie mobiliteit op bedrijfsvlak aanbevelen. Op maat van het bedrijf kunnen verbeteringen en mogelijkheden bekeken worden.
 • Vervoerkosten bedienden: het plafond wordt opgetrokken tot € 36300 vanaf 1 januari 2018.
 • Vorming en opleiding: beleid verder zetten.
 • Uitzendarbeidsperiodes voorafgaand aan een vast contract tellen mee voor het anciënniteitsverlof.
 • Verlenging van de cao landingsbanen.
 • Outplacement: werkgroep om tot oplossing te komen tegen 1 januari 2019.
 • Jongeren: de loon degressiviteit voor jongeren wordt niet heringevoerd. Voor studenten blijft de huidige regeling van kracht. Flexibiliteit: aanbeveling tot constructief overleg waar nodig op ondernemingsvlak volgens de wettelijke procedure.
MEI 19

Kleding en confectie (arbeiders en bedienden)

Tijdens de derde onderhandelingsronde van de sector kleding en confectie arbeiders en bedienden zijn we niet tot een ontwerp akkoord gekomen. Discussiepunt blijft de koopkracht en de ingangsdatum voor arbeiders en bedienden.
Op 2 juni 2017 zetten we de onderhandelingen verder.
APR 21

Kleding en confectie bedienden

Tijdens de tweede onderhandelingsronde kleding en confectie bedienden werd veel vooruitgang geboekt.
Discussiepunt is nog de koopkracht.
We gaan verder op vrijdag 19 mei 2017.
MRT 15

Confectie

De onderhandelingen voor een nieuw sectoraal akkoord 2017 – 2018 voor de sector Kleding en Confectie zijn gestart. 
Op dinsdag 14 maart 2017 hebben we onze gezamenlijke eisenbundel neergelegd en toegelicht op het paritair comité Kleding en Confectie Bedienden. 
Op 21 april 2017 starten de onderhandelingen.