Actualiteiten in de sector meesterkleermakers

Op 8 juni 2017 hebben we een ontwerpakkoord bereikt in de sector Meesterkleermakers.

Hieronder vindt u de krachtlijnen van het akkoord: 
1. Koopkracht
 • Verhoging van de baremieke en effectieve lonen met 1,1 % vanaf 1 januari 2017.
2. FBZ
 • De syndicale premie bedraagt voor 2017 en 2018 € 135.
3. Mobiliteit
 • De fietsvergoeding wordt opgetrokken met € 0,01/dag tot € 0,23 vanaf 1 januari 2017.
 • De werkgevers schrijven zich in in het 3e betalerssysteem voor wat betreft het woon-werkverkeer.
4. Vorming en opleiding
 • Verlenging van de cao van 7 december 2015.
 • Sensibiliseren van werkgevers en werknemers rond opleiding en vorming.
 • Verlenging cao risicogroepen tot 31 december 2018.
5. Tijdkrediet
 • Invoering regeling tijdkrediet met motief gedurende 36 m (opleiding) en 51 m (zorg).
 • Verlenging van de bestaande cao’s.
 • Verlenging van de Vlaamse aanmoedigingspremies tot 31 december 2018.
6. Werkbaar werk
 • Engagement tot samenwerking met andere opleidingsinstellingen.
7. Eindeloopbaan
SWT - De sectorale stelsels SWT worden verlengd tot 31 december 2018
 • SWT algemeen stelsel 62 jaar.
 • SWT lange loopbaan 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018 mits 40 beroepsverleden.
Landingsbanen
 • Verlenging tot 31 december 2018 van de halftijdse of 1/5e loopbaanvermindering vanaf de leeftijd van 55 jaar in het kader van een landingsbaan na 35 jaar loopbaan of in een zwaar beroep.
8. Bijzondere aandachtspunten
 • Heractiveren van de cao rond Innovatie van 5 november 2015.
9. Verlenging van alle akkoorden van bepaalde duur
MEI 9

Meesterkleermakers

De onderhandelingen in de sector Meesterkleermakers zijn opgestart. De gezamenlijke eisenbundel werd neergelegd en toegelicht. De werkgever zal tijdens de volgende onderhandelingsronde, op 8 juni 2017, hierop reageren.