Goede vooruitzichten voor de werknemers van Audi Brussel

Samenwerking vakbonden-werkgevers-opleidingscentra rond werkbaar werk

Het faciliteren van werkbaar werk is cruciaal voor werknemers om langer aan de slag te blijven. Daarom geeft de textielsector – in een partnerschap tussen werkgevers, vakbonden en sectorale opleidingscentra – het startsein om vanaf vandaag effectief te investeren in werkbaar werk.
Uitdagingen voor de textielsector
Onderzoek in de sector toont aan dat textielwerknemers langer aan de slag willen blijven voor zover er een positieve werkattitude en –mentaliteit heerst in de onderneming, met andere woorden als het werken op een aangename en haalbare manier kan gebeuren.
Textielwerknemers zijn bovendien vragende partij om efficiënt en zelfstandig te kunnen werken en zijn zich daarbij sterk bewust van de eigen verantwoordelijkheid. Een goede fysieke gezondheid ligt vanzelfsprekend aan de basis van dit alles.
Akkoord ‘Werkbaar Werk’
In het sectoraal akkoord voor de textielsector (2015-2016) werd afgesproken om de textielondernemingen te stimuleren acties te ondernemen op het vlak van werkbaar werk.
Bij het opleidingscentrum voor de textielsector Cobot vzw kunnen textielbedrijven projecten indienen (met een financiële tegemoetkoming die overeenstemt met maximum 0,10% van de loonmassa van de onderneming).
Voordelen voor de werknemers
Michel Loncke, Directeur van het opleidingscentrum voor de textielsector Cobot vzw: “Door het akkoord kan de textielsector volop inzetten op werkbaar werk: investeren in meer opleidingen voor de textielwerknemers, bevorderen van een goede arbeidsmotivatie, het uitwerken van maatregelen om de werkstress te beperken of een zoektocht naar een goede balans tussen werk- en privéleven. Stuk voor stuk pijlers die bijdragen tot een haalbare en aangename loopbaan voor jong en oud.”
Online applicatie voor bedrijven
Textielbedrijven kunnen projecten indienen via een online applicatie. Een project kan bestaan uit: het uitvoeren van een analyse om werkbaar werk of deelaspecten ervan in de onderneming in kaart te brengen of het ontwikkelen en realiseren van concrete acties in de onderneming aangaande werkbaar werk of deelaspecten ervan. Concreet kan het bijvoorbeeld gaan over de aanpassing van een werkpost, het innoveren van de arbeidsorganisatie, maatregelen om de uitvoering van werk comfortabeler te maken, enz.
Klaar voor de toekomst
Met dit akkoord over Werkbaar Werk tussen vakbonden, werkgevers en opleidingscentra, stimuleert de textielsector als één van de eerste sectoren in ons land werkgevers en hun werknemers om passende acties te ondernemen als antwoord op de vraag naar langere, maar haalbare loopbanen. Werkbaar werk is immers in het voordeel van zowel de werknemers als de bedrijven.
Einde persmededeling
Voor concrete bedrijfsprojecten, contacteer: Cobot vzw, Michel Loncke, Directeur, Tel. 09 222 26 14, GSM 0498/92 31 67, michel.loncke@cobot.be