IndustriAll staat voor uitdagingen in de maakindustrie

Zoals aangekondigd in ons persbericht vorige week deed Marc De Wilde vandaag een tussenkomst op het Congres van IndustriAll Europe om de toekomst van de MAAKindustrie veilig te stellen.
Hij legde daarbij een bijzonder accent op de industriële en technologische dienstverlening. Deze sectoren stellen steeds meer van onze leden tewerk én vormen bovendien de brug naar meer en betere tewerkstelling voor jongeren. 
Het is onze overtuiging dat overheidsinvesteringen de katalysator zijn voor meer en betere jobs. 
Daartoe is dringende actie vereist!

Tijdens het Congres van IndustriAll werd Luc Triangle verkozen als Algemeen Secretaris van IndustriAll Europe. 

Als voormalig algemeen secretaris van de ETUF:TCL = Europese Syndicale Federatie van Textiel, Kleding en Leder kwam hij in 2012 bij IndustriAll Europe terecht na de fusie tussen deze Textielfederatie met de Europese Metaalbond en de Europese Syndicale Federatie van Mijnbouw, Chemie en Energie.Luc Triangle startte zijn loopbaan bij ACV-Metaal, later ACV-CSC METEA waar hij lange tijd Internationaal Coördinator was.