Wij gaan in staking op 7 oktober 2016

STAKING op 7 oktober 2016

in de metaal-, textiel- en aanverwante sectoren 

omdat de werkgevers zich blijven verstoppen achter de politici die hen op hun wenken bedienen. Ze weigeren echt sociaal overleg met de vakbonden. De werknemers worden buitenspel gezet! 

Onze eisen zijn duidelijk. 

 • Wij willen dat de werkgevers resoluut kiezen voor vrije en verantwoorde onderhandelingen over inkomen en werk. 
  Ruimte voor koopkrachtverhoging! 
 • Wij willen werkbaar werk, van start tot landing. betere eindeloopbaanregelingen en pensioenen. Langer werken in flexi-jobs, en nog meer overuren ...
  Wie vindt zoiets uit? 
 • Wij willen dat de regering haar beleid grondig bijstuurt. Hogere facturen, minder sociale bescherming, vermindering van de koopkracht ... Nu betalen alleen de werknemers.
  Rechtvaardige belastingen op alle inkomens en grote vermogens! 
 • Wij willen dat er dringend geïnvesteerd wordt in een coherent Europees industrieel beleid. Europa moet haar industrie beschermen, zoals dat elders ook gebeurt. Zo niet gaan er meer jobs verloren dan er bijkomen. 
  Dit moet stoppen! 
 • Wij willen dat de procedure Renault wordt versterkt, in tegenstelling tot wat de regering Michel voorstelt.
  Afdanken moet moeilijker en duurder gemaakt worden! 
Bereken je eigen inkomensverlies: www.berekenjeinkomensverlies.be

Bereken wat je onderneming wint: www.berekenwatjeondernemingwint.be