Manifestatie: de Toekomst is van Ons

Het doek is gevallen. Het voorstel van structurele hervorming of modernisering van de arbeidsmarkt is even onverteerbaar als alle maatregelen van deze neoliberale regering. Een dergelijke kaakslag is onaanvaardbaar. ACV-CSC METEA roept haar militanten en alle sympathisanten op om op 20 april samen in Brussel te betogen. De toekomst is van ons. Laten we onze krachten bundelen om dit ook solidair en eensgezind te tonen. 
Kwaliteitsvolle banen, sociale zekerheid, openbare diensten: deze drie pijlers van onze maatschappij maken integraal deel uit van een solidariteitsproject dat vandaag door een handvol rijken in vraag wordt gesteld, om het nog zacht uit te drukken. Terwijl de machtigen hun zakken vullen, delokaliseren, afdanken en zonder scrupules lustig de belasting ontduiken, worden anderen als wegwerpproducten behandeld die je naar believen kan gebruiken en dan gewoon kan weggooien. 
Een wekelijkse arbeidsduur van 45 uur, werkdagen van 9 uur, loopbaanverlenging, onzekere werktijden, flexibilisering van recuperatierust en verlofdagen, enz.: met het voorstel van Peeters, worden de werknemers nog alleen verzocht om zich te plooien naar de behoeften van de markt. Deeltijdse werknemers kunnen 24 uur vooraf van hun werkrooster in kennis worden gesteld… De eerste slachtoffers zullen opnieuw de vrouwen zijn die vaak als hoofd van een eenoudergezin heel wat kunst- en vliegwerk zullen moeten aan de dag leggen om zich in functie van dit alles te organiseren. Eens te meer gaat het om een rechtste, volledig voorbijgestreefde visie waarbij de vrouwen weer naar de ‘haard’ worden verwezen. 
Echter de werknemers, mannen en vrouwen, zijn geen ‘wegwerpproducten’!
Dit kunnen we zomaar niet laten begaan.
Afspraak dus op woensdag, 20 april in Brussel om samen massaal te betogen want “de toekomst is van ons’.