CATERPILLAR Gosselies

Na de 1400 afdankingen van 2013, kondigde de groep Caterpillar vanochtend zonder veel omhaal de sluiting van de vestiging in Gosselies aan. Voor de werknemers, hun familie en de hele regio is dit een ware catastrofe.
De Amerikaanse industriegroep, vertegenwoordigd door Mark THOMPSON, de financieel directeur die rechtstreeks van Caterpillar USA naar Gosselies is gekomen, kondigde de transfert aan van de productie van graafmachines naar Japan, de Verenigde Staten en China; een ander deel (de laders) zou naar Grenoble verhuizen. De afdanking van de 2200 werknemers van de site van Gosselies treft eveneens heel wat onder-aannemingsbedrijven. Alles samen zal de sluiting in het hele land samen zowat 6000 werknemers treffen.

Het ACV staat aan de zijde van de werknemers

Na de formele aankondiging van deze sluiting, hebben de syndicale organisaties onmiddellijk contact opgenomen met Waals Minister President Paul MAGNETTE, waarna deze bij hoogdringendheid een bijeenkomst organiseerde met onder meer Eerste minister Charles MICHEL, federaal minister van tewerkstelling, Kris PEETERS, Waals minister van tewerkstelling, Eliane TILLIEUX, en Waals minister Carlo Di ANTONIO. In het verlengde van deze bijeenkomst tijdens dewelke de verantwoordelijke houding van de werknemers, geconfronteerd met deze brutale aankondiging sterk werd benadrukt, werd er beslist de krachten van alle overheidsniveaus te bundelen. Concreet zal een cel worden opgericht om de coördinatie, informatie en acties te verzekeren.

Procedure Wet Renault

De eerste fase van de Wet werd geactiveerd naar aanleiding van de ondernemingsraad van vrijdagochtend. Er werd echter met geen woord gerept over het lot van de werknemers van Gosselies. De verantwoordelijken van de syndicale organisaties zullen in gemeenschappelijk front optreden om de werknemers zo goed mogelijk te verdedigen. De directie van Caterpillar erkent dan wel dat de verantwoordelijkheid voor deze beslissing zeker niet bij de werknemers moet worden gezocht. Deze hebben alle inspanningen die sinds 2013 van hen werden gevraagd ook gedaan om zo de activiteiten van de vestiging van Gosselies te rentabiliseren. Volgens de directie gaat het hier over een «noodzakelijke » keuze van de groep, gezien de wereldwijde crisis en de aanzienlijke daling van de omzet sinds vier jaar. De vakbondsafgevaardigden zijn vastbesloten de waardigheid en de belangen van de werknemers tot het einde te verdedigen. Terwijl in Charleroi alles in gereedheid werd gebracht om de 350ste verjaardag van de stad te vieren, zet dit economische drama een serieuze domper op de feestelijkheden in deze reeds zwaar door herstructureringen getroffen regio.
Jean-Marie Hoslet Hoofdsecretaris ACV-CSC METEA Hainaut Contact: 0477/360.881
Gérald SCHEEPMANS Secretaris CNE Hainaut Contact: 0473/84.27.29