IndustriAll in actie

Van 7 tot 9 juni 2016 organiseert IndustriAll Europe zijn 2de Congres. De Europese federatie van industrievakbonden gaat volop mee in het debat over industriële productie en tewerkstelling in Europa. Bij monde van haar Algemeen Secretaris Ulrich Eckelmann « Dringt het Congres van IndustriAll er bij alle betrokken actoren op aan om samen werk te maken van een solidaire samenleving met rechtvaardige arbeidsomstandigheden en een duurzame economie». Het Congres staat symbool voor de continuïteit van deze inspanning. Op basis van politieke prioriteiten ontwikkelt het Congres een strategie en een actieprogramma dat er, in een snel veranderde economische omgeving, moet voor zorgen dat alle Europese werknemers op een billijke manier worden behandeld. Het Congres kiest ook de nieuwe ploeg die IndustriAll van 2016-2020 zal leiden. 
Sinds het stichtingscongres van mei 2012, wil IndustriAll Europe een tegenwicht vormen voor de Europese ondernemingen, de werkgeversfederaties et de Europese instellingen. In deze bijzonder moeilijke periode, terwijl Europa wordt verscheurd door een allesoverheersende besparingswoede en structurele hervormingen, is het noodzakelijk dat de werknemers uit de Europese industrie die worden geconfronteerd met enorme veranderingen, hun stem laten horen en eveneens een plaats aan de onderhandelingstafel hebben. 
Het Congres van IndustriAll Europe- IndustriAll Europe in actie voor investeringen, tewerkstelling en solidariteit – onderstreept de noodzaak voor de vakbonden om samen te vechten tegen de nooit eerder geziene aanvallen op de lonen, de sociale bescherming en de rechten van de werknemers en de vakbonden. Deze aanvallen vormen een bedreiging voor de Europese fundamentele waarden en verworvenheden. Wij zullen ons slechts kunnen laten gelden wanneer we eensgezind optreden! De versteviging van de syndicale macht in Europa zal in onze besprekingen dan ook centraal staan. De versterking van de solidariteit, het sociaal beleid en de collectieve onderhandelingen is daarenboven de enige manier om de rechten van de werknemers te verdedigen, hen kwaliteitsvolle banen te waarborgen en aan iedereen een betere toekomst te bieden.
Voor meer info, surf naar www.industriall-europe.eu