Overheidsinvesteringen voor meer en betere jobcreatie!

ACV-CSC METEA verwelkomt de visie van het VBO inzake overheidsinvesteringen én de noodzakelijke aanpassing van de té strikte Eurostat-regels. 
Door deze stellingname bevestigt het VBO wat wij al lang stellen op diverse niveaus. 
Dit land, maar zeker ook onze industriële en technologische sectoren hebben nood aan een investerende overheid. Nu met de extreem lage intrestvoeten en zeker nu met 'meer geld dan projecten' moeten de diverse overheden in dit land hun beleid bijstellen.
Er is ruimte om deze investeringen te financieren op een andere wijze dan enkel door besparingen in de lopende uitgaven.
Deze ruimte moet niet gezocht worden door nog meer collectieve voorzieningen af te bouwen of onze Sociale Zekerheid uit te hollen. Pure overheidsinvesteringen of andere PPS-constructies (Privaat Publieke Samenwerking) zijn meer dan nodig om de jarenlange onder-investering te corrigeren. 
Wij nodigen dan ook de diverse interprofessionele én sectorale werkgeversfederaties uit om als gezamenlijke sociale partners, de Belgische Overheden en de Europese Commissie te vragen op zeer korte termijn de regelgeving aan te passen.
Net als in de normale bedrijfsvoering moeten investeringen over meerdere jaren kunnen afgeschreven worden én niet integraal ten laste gelegd worden van het lopende begrotingsjaar. Dat mag voor ons dus langer dan de door het VBO voorgestelde periode van 3 jaren. 
Over de aard van de investeringen kunnen ook de federale en regionale paritaire instanties als CRB, VESOC, CESW ... betrokken worden. Ook de sectorale technologiefondsen kunnen een belangrijke adviserende inbreng doen. Jobcreatie moet zeker een van de bepalende parameters zijn. Maar ook technologie, infrastructuur, klimaatsverandering, ... Deze investeringen moeten onze productie-en kennisindustrie een boost geven! 
ACV-CSC METEA zal volgende week op het congres van IndustriAll Europe (haar Europese VakbondsFederatie) te Madrid deze visie inbrengen teneinde met meerdere vakbonden én in meerdere landen het lobbywerk naar de Europese Commissie nog intensiever te voeren. 
Zo kan ook het zogenaamde Plan Juncker eindelijk geïmplementeerd worden en bewijzen meer te zijn dan een 'Eye Catcher' bij de start van deze EU commissie. Europa mag gerust ook een intensieve transnationale investeerder worden.