Nationale staking goed opgevolgd in onze sectoren

Het is de eerste keer sinds haar ontstaan (uit de fusie van ACV Metaal met ACV-CSC Textura in 2010) dat ACV-CSC METEA in al haar sectoren een nationale stakingsdag organiseert. De staking werd goed opgevolgd, van Oostende tot Moeskroen en van Luik tot Gent” stelt Algemeen Secretaris Walter Cnop met voldoening vast. “Wij danken al onze leden en personeelsleden, secretarissen en administratieve collega’s die van deze actiedag een succes hebben gemaakt”, vult Algemeen Secretaris Gabriel Smal aan. 
Deze actie toont de slagkracht van een nationale vakbondsorganisatie aan. “Die nationale structuur stelt ons in staat actief te zijn in puur federale dossiers”, stelt Gabriel. “We dringen er bij de werkgevers op aan om het sociaal overleg haar rechtmatige plaats in het maatschappelijk debat terug te geven. Het sociaal overleg zit in ons DNA”, preciseert Walter. 
De actie was een succes. Maar “we hadden we liever niet gestaakt. We hadden echter geen keuze. De werkgevers en de politici horen wel wat we zeggen maar luisteren niet”, gaat Walter verder. “De werkgevers geven de politici gelijk en willen het regeringsstandpunt opleggen aan de werknemers. Als ze daar niet in slagen, verlaten ze de onderhandelingstafel en gaan ze uithuilen bij de politici”, vult Gabriel aan. 
Tenslotte herhalen de twee vakbondsleiders dat het om een waarschuwingsstaking gaat. “Op de volgende bijeenkomst van onze Algemene Raad zullen we de actie evalueren. In overleg met onze militanten uit Noord en Zuid zullen we dan beslissen wat er verder moet gebeuren”, vullen ze aan. 

De mening van de militant 

Wij worden hoe langer hoe meer uitgekleed en veel mensen beseffen dat niet. De afspraken die werkgevers met de vakbonden maakten worden uitgehold en de regering pakt als maar meer geld bij de werknemers. Een jongere die nu 21 jaar oud is zal bij gelijke loopbaan € 65.000 minder verdienen iemand die nu op pensioen gaat.
Hans Schepens, hoofdafgevaardigde bij Sidmar - Arcelor Mittal, Gent 
De collega’s hebben het gehad met de maatregelen van deze regering. We voelen ons steeds meer als uitgeperste citroenen en dat heeft negatieve gevolgen voor ons werk in de onderneming.
Afgevaardigde bij Utexbel, Ronse 
De staking werd uiteraard goed opgevolgd. Er kwam geen enkele werkwillige opdagen. In tegendeel. Wij zijn vastberaden om te strijden voor onze verworvenheden. Wij willen die ook aan onze kinderen kunnen doorgeven.
Militant bij Franco Scatolini, Mecar, Seneffe 
We zijn er helemaal klaar voor. Wij eisen zelfs sterkere actie want wij voelen dat de regering helemaal niet naar ons luistert.
Daniel Machaels, hoofdafgevaardigde bij, Câbleries d’Eupen 
We hebben deze week alle mensen in het bedrijf uitgelegd wat er ons te wachten staat met deze regering: langer werken, blokkering van de index en misschien zelfs de invoering van een plus-minus conto, … Het waren elementen genoeg voor de helft van de mensen om spontaan thuis te blijven.
Danny Dewyngaert, hoofdafgevaardigde bij SABCA, Bruxelles