ACV-CSC METEA wint de sociale verkiezingen

bedankt
De cijfers van de FOD werk bevestigen: ACV-CSC METEA heeft de sociale verkiezingen gewonnen. 
In de ondernemingsraden behaalt ACV-CSC METEA 54,30 %, dat is 1 % meer dan de vorige keer. In de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk wordt de grens van 55 % overschreden. 
Of je nu kijkt naar de cijfers in de metaalindustrie of de textielindustrie, of in hun aanverwante sectoren overal is de trend dezelfde:
ACV-CSC METEA is en blijft in de Belgische industrie de grootste vakbond.
We zijn niet alleen de grootste, we zijn ook groter dan de twee andere vakbonden samen. 
Dit opmerkelijk resultaat tekent zich af in alle regio’s van het land en niet in het minst in de regio Brussel en in Wallonië. 
Niettegenstaande verschillende herstructureringen en sluitingen blijft onze syndicale werking overeind.
En niet in het minst, ook ondanks het rechtse regeringsbeleid blijven de syndicale ploegen van ACV-CSC METEA in de meerderheid in verschillende sectoren. 
Zij die dromen dat de vakbonden niet meer nodig zijn moeten we wakker schudden. De betrokkenheid van de vele werknemers die hun stem uitbrachten duidt aan dat vakbondsafgevaardigden nog altijd belangrijk zijn in de ondernemingen. 
ACV-CSC METEA waardeert hun inzet en hun engagement en wenst hen succes toe in de invulling van hun mandaat de komende jaren. 
Pro memorie: 
  • Tussen 9 en 22 mei 2016 vonden de sociale verkiezingen plaats. In alle ondernemingen vanaf 50 werknemers konden werknemersvertegenwoordigers gekozen worden voor het Comité Preventie en Bescherming op het Werk. In ondernemingen met meer dan 100 werknemers kon daarenboven vertegenwoordigers gekozen voor de Ondernemingsraad. 
  • ACV-CSC METEA is de industriecentrale van het ACV die de belangen behartigt van de werknemers in de textiel- en metaalindustrie in België. 
Voor meer info: 
  • Gabriel Smal, algemeen secretaris ACV-CSC METEA, tel 0477 49 54 36 
  • Marc De Wilde, voorzitter ACV-CSC METEA, tel 0475 37 06 84