Een turnaroundplan voor Bombardier

Na de aankondiging vanuit Bombardier (oktober 2016 ) over het 2e transformatieplan (reductie 7500 werknemers) vragen de verschillende vakbonden om een gemeenschappelijk overleg te verkrijgen met de Europese Directie om de zienswijze te verkrijgen over de toekomst van Bombardier & uiteraard voor de site in Brugge. Op maandagmiddag 30 januari is er een overleg doorgegaan met Dhr. Philippe Crauste , Europese CEO, die de intenties rondom de toekomstplannen voor Bombardier Transportation in het algemeen & anderzijds de gevolgen voor de site in Brugge heeft uitgelegd.
Deze intenties kaderen in een algemeen plan “ een turnaround plan “ die hun effect zullen hebben op verschillende sites binnen Europa & uitgevoerd zou moeten zijn tegen eind 2018.
De impact naar het personeel van Bombardier Brugge zou maar gekend zijn NA de Europese ondernemingsraad in Belfast (28 februari tot 2 maart) en zou meegedeeld worden op een speciale ondernemingsraad in Brugge op 3 maart 2017.
Er is wel een duidelijke strategie meegegeven :
  • In dit plan is het de intentie dat Bombardier Brugge niet meer de leiding zal hebben over hun eigen site & dat zo goed als alle diensten (bedienden / kaderleden) aangestuurd zouden worden vanuit Crespin, een zusteronderneming in Frankrijk. Als alle diensten aangestuurd worden vanuit Crespin is het duidelijk dat er jobs zullen sneuvelen.
  • Als we kijken naar de productieafdelingen is het de intentie van Bombardier om gedurende dit turnaround plan kernactiviteiten (o.a. de las- & schilderactiviteiten) te verplaatsen naar andere zusterfirma’s, gaande van Crespin in Frankrijk of Tjeskalipa in Tsjechië. Ook ondersteunende diensten zoals onderhoud/tooling worden ook in vraag gesteld in dit plan.
  • Om kosten te sparen spreekt Bombardier zelfs in het plan dat er intenties zijn om het bedrijf tot 50% te reduceren in oppervlakte wetende dat er in de toekomst nog enkel zou gesproken worden over assemblage/testen/uitlevering van rijtuigen in plaats van volledige afwerking.
Dat het personeel dinsdagmorgen na de personeelsvergadering om 9 uur het werk heeft neergelegd en naar huis is gegaan is een heel logische emotionele reactie.
Emotie & frustratie is er zeker bij de vakbonden:
"Ondanks de gemaakte afspraken naar aanleiding van het inschrijven van de M7 Dubbeldekrijtuigen bestelling voor de NMBS ( in december 2015 ondertekend) waarin het duidelijk was dat de Europese leiding de garantie gaf dat alle activiteiten gaande van ruwbouw tot uitlevering zouden gebeuren in BT Brugge, komt men nu terug op deze gegeven garanties wat uiteraard kwaad bloed doet opzetten bij het voltallige personeel. 
Vorig jaar is het personeelsbestand al verminderd met 55 bedienden & 75 arbeiders en was er de garantie dat er tot 2021 met de arbeiders niets zou gebeuren. We moeten U niet vertellen hoe we ons voelen … ongeloof troef!
Anderzijds is er de blokkade, voor de vervolgbestelling voor de Trams van De Lijn een zeer vervelende zaak. Enige tijd geleden heeft de raad van state geoordeeld dat de toekenningsprocedure niet correct is verlopen en tot op heden is er verder geen vooruitgang geboekt. Het is dan ook van levensgroot belang dat men zo snel mogelijk een beslissing neemt in dit dossier want dit is ook een cruciale beslissing voor de toekomst voor een groot deel van de werknemers. Het is duidelijk de intentie van Bombardier om een productietramlijn te behouden in Brugge indien er ook een toekomst is voor deze markt.
Woensdagmorgen om half negen is er terug een personeelsvergadering voorzien waarbij een optocht naar de Burg in Brugge is voorzien met alle personeel. Een overleg met de lokale politici is noodzakelijk om hen ook enerzijds duiding te geven wat er gebeurd in een bedrijf die in Brugge is gevestigd & ook de vraag dat men helpt om uit de blokkering te kunnen geraken met De Lijn. We hopen dan ook ten volle dat we de ondersteuning krijgen voor de 500 werknemers van de site & uiteraard alle neventewerkstelling die er gepaard voor is.
Het is een periode waarbij we met het ganse personeel van Brugge door een hele moeilijke & onzekere toekomst moeten doorgaan & hopelijk kunnen alle elementen ons helpen om de verschillende intenties nog te kunnen wijzigingen & zo maximale tewerkstelling binnen het bedrijf te behouden. Op heden kunnen we nog werken aan SBB (een bestelling voor een Zwitserse maatschappij – tot halverwege 2018) , aan NAT (een bestelling voor de Franse maatschappij – tot eind 2017) , de Lijn 3 (voor België – tot oktober 2017) en de opstart van de M7 dubbeldek in pré serie (tot eind 2017)."
Als vakbonden gaan we gemeenschappelijk, ongeacht kleur of statuut, er alles aan doen om dit te kunnen realiseren voor het personeel die zich al jaren inzet, met trots voor hun afgeleverde werk !